Skip links

แอปพลิเคชัน RAMA

คู่มือการใช้งาน Health Link ผ่าน Rama App

1. การสมัครใช้งาน RAMA App

สมัครบริการ Rama App เปิดแอปพลิเคชัน Rama App เลือกสัญลักษณ์คนที่มุมขวาบน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Rama App ลงในโทรศัพท์มือถือของท่าน

กดปุ่ม “สมัครใช้งานแอปพลิเคชัน” ด้านล่าง

ทำเครื่องหมาย“ข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ” แล้วกดปุ่ม “ยอมรับ”

กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยดังนี้

  1. หมายเลขผู้ป่วย (HN) *จะได้รับเมื่อเคยเข้าใช้บริการจากโรงพยาบาลรามาธิบดี 
  2. หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
  3. วัน / เดือน / ปีเกิด 
  4. ทำเครื่องหมาย “ขอยืนยันว่าเป็นผู้ป่วย หรือผู้แทนผู้ป่วยจริง” 
  5. เมื่อใส่ข้อมูลครบในกด “ถัดไป” 

2. การสมัครใช้งาน Health Link ผ่าน Rama App

เลือก “สมัคร Health Link” ที่มุมขวาล่าง

ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ถูกต้อง

เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ท่านจะเห็นหน้าแบบฟอร์มขอความยินยอมปรากฏขึ้นมา เพื่อให้ท่านสามารถสมัครใช้งานได้ โดยจะมีรายละเอียดเนื้อหาดังต่อไปนี้อยู่ในหน้าเดียวกันทั้งสิ้น

เมื่อการยืนยันตัวตนของท่านสำเร็จ ท่านจะเห็นหน้าแบบฟอร์มขอความยินยอมปรากฏขึ้นมา เพื่อให้ท่านสามารถสมัครใช้งานได้ โดยจะมี รายละเอียดเนื้อหาดังต่อไปนี้อยู่ในหน้าเดียวกันทั้งสิ้น

กรอกข้อมูลการให้ความยินยอมแก่บริการ Health Link

ปุ่ม “เลือกสถานพยาบาล” ที่ท่านยินยอมให้นำส่งข้อมูลจากสถานพยาบาลที่ท่านเคยรักษาได้ โดยระบบได้เลือกทั้งหมดเป็นค่าพื้นฐานให้ท่านเบื้องต้น

ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉิน หากท่านให้การยอมรับความยินยอมสำหรับเชื่องโยมข้อมูลสุขภาพของท่าน

เมื่อกดยืนยัน ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลของท่าน เพื่อทำการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของท่านกับสถานพยาบาลในโครงการตามที่ท่านให้ความยินยอม

เมื่อท่านได้ทำการสมัคร Health link เสร็จสิ้นแล้ว ท่านจะเห็นข้อมูลส่วนตัวของท่าน และผู้ติดต่อฉุกเฉิน เพื่อบ่งบอกว่าท่านสมัครงานใช้อยู่ในปัจจุบัน

การให้ความยินยอม