Skip links

ติดต่อเรา

หน้าหลัก > ติดต่อเรา

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ องค์การมหาชน (สขญ.)

80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

+66 (0) 2026 2333 ต่อ 3456 (24 hr.)

แบบฟอร์มติดต่อเรา

    บทบาท ประชาชนแพทย์โรงพยาบาล